Ze świata

Genewa, 12.11. „Journal de Geneve" dowiaduje się na drodze nieurzędowej, że ewakuuacja Wenecji już została rozpoczęta. (WAT).

 

Nowa Gazeta, 13-11-1917

Pod hasłem pokoju rozpoczęła się w Petersburgu i zwyciężyła najświeższa rewolucya bolszewicka. Zwycięstwo jej ogranicza się dotychczas do obszaru objętego garnizonem petersburskim. O wpływach, nowych sterników Rosyi poza okręgiem petersburskim nie wiele jeszcze słychać. Wiadomo tylko, iż wojska frontu północnego są wierne nowemu rządowi i wracają do Petersburga. O wpływach leninistów na inne fronty krążą tym o wieści niejasne. W każdym razie przypomnieć należy, iż sam Kiereński przed kilku zaledwie dniami ma posiedzeniu przedparlamentu obwieścił, iż armia pragnie pokoju i pojawiły się z jej strony nawet groźby otwarcia frontu i wpuszcznia Niemców do Rosyi.

Na uwagę zasługuje także oświadczenia detegata, wojsk z Rewla, złożone na kongresie rad robotniczo-żołnierskich. Oświadczył on mianowicie, że

Charakterystyczną jest rzeczą, że Niemcy byli doskonale zawczasu o tem, co ma zajść w Rosyi poinformowani. Korespondent Sztokholmski jednego z dzienników berlińskich, ten sam, który przed czasem za powiadał podniesienie buntu przez Korniłowa i obecny przewrót sygnalizował swym czytelnikom na kilka dni przed jego wybuchem.
Ciekawą też jest rzeczą, jak Niemcy wyzyskają nowe wydarzenia rosyjskie.
Już dziś wiemy, iż

Nowym sternikiem Rosyi, według doniesień telegraficznych ma być Lenin. Wynika to zresztą z jego roli dotychczasowej. On to bowiem po obaleniu przez Kiereńskiego „białego cara“ stał na czele akcyi, wymierzonej przeciw t. zw. "czerwonemu carowi" — Kierońskiemu. On też, Władimir Iljicz Lenin, jest obecnie panem Petersburga.
Nowy ten sternik Rosyi pochodzi z rodziny szlacheckiej z gubernii symbirskiej. Jest on synem dyrektora gimnazjum. W ruchu rewolucyjnym brał udział od wczesnej młodości, brat
zaś został w r. 1889 skazany na śmierć. On sam został wygnany na Sybir, skąd uszedł za­ granicę. Dopiero po obaleniu caratu Lenin za pozwoleniem rządu niemieckiego wrócił z Zurychu drogą lądową do Rosyi.
Jest to człowiek nadzwyczaj uparty i energiczny; o żelaznej woli, niezwykłej sile przekonania, które to cechy ujawniły się dobitnie zwiaszcza od chwili, gdy stał się wodzem maksymalistów.

Petersburg. (Ag. Pet.) Rewolucyjny komitet pet. RRż. opublikował następującą odezwę do obywateli Rosyi:
Tymczasowy rząd został obalony, cała władza przeszła do rąk organów petersburskiej RRż. mianowicie do rewolucyjnego wojskowego komitetu, który stoi na czele prololaryatu i garnizonu petersburskiego. Zapewnione są teraz cele, dla których lud walczy, mianowicie:
1. Propozycya natychmiastowego demokratyczego pokoju.
2. Zniesienie prawa wlaścicieli ziemskich do posiadania ziemi.
3. Prawo robotników do kontroli nad produktcyą.
4. Stworzenie rządu rady robotniczo-żołnierskiej.
Niech żyje rewolucya żołnierzy, robotników i włościan.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.