Ze świata

Rada delegatów robotników i żołnierzy zatwierdziła program, opracowany przez grupę przedstawicieli socyalistycznych w polskich organizacyach wojskowych w sprawie polskich oddziałów. Postanawia on:
Zachować charakter polski utworzonych już oddziałów zarówno co do składu jakoteż języka i włączyć je do ogólnego systemu armii rosyjskiej.
Usunąć wszelki na nie wpływ organizacy prywatnych, a mianowicie Naczelnego polskie-komitetu wojskowego „zespalający żywioły reakcyjne" komitetu, który „przywłaszczył sobie z pomocą generała Korniłowa specyalne funkcye rządowe względem korpusu polskiego" i działa za pośrednictwem generała Dowbor-Muśnickiego.

Do „Timesa“ donoszą, z Petersburga: Kieroński przybył w sobotę do Ługi (rzeka i miasto w pobliży Petersburga — przyp. red.), gdzie garnizon przyłączył się do rządu tymczasowego. W piątek bawił Kierenski w Gatczyste, gdzie garnizon również oświadczył się z nim. Słychać oprócz tego, że w pobliżu Petersburga znajdują się wierne rzędowi wojska. Jedna dywizya kozaków maszeruje z Finlandyi.
Jeden z członków komitetu rewolucyjnego zawiadomił o tem na kongresie radców w tosty tucie Smoleńskim i dodał: Zrobimy wszystko, aby uniknąć rozlewu krwi.

Według rozporzędzenia komendanta miasta obowiązuje dla Wrocławia od 10. b m. angielski czas pracy. Prywatne biura jak i wielki handel mogę zatrudniać personal swój tylko od godziny 8. rano do 4. po poludniu. Publiczne miejsca sprzedaży mniejszego handlu muszą zamykać składy o godzinie 5. po poludniu, w sobotę o godzinie 6. Składy ze środkami spożywezemi i składy cygar zamykać trzeba o godzinie 6 względnie 7 wieczorem. W przedsiębiorstwach rzemieślniczych wolno pracować tylko podczas białego dnia. wyjątek stanowię składy fryzjerskie, które mogę być otwarte do godziny 6. względnie 7. wieczorem. Praca w bankach dozwolona jest od godziny 8 i pół przed południem do godziny 4. po południu.

 

Kurjer Poznański, 13-11-1917

Według doniesienia „Handelsblad“ z Londynu, garnizon petersburski, który był początkowo cały bolszewicki, teraz, kiedy zbliżają się zorganizowane wojska Kiereńskiego, zaczyna się wahać. Według wiadomości z obszaru dońskiego, Kaledin, objął czasowo władzę rządową w okręgach kozackich, do czasu uregulowania kwestyi rządu. W Petersburgu powraca spokój, lecz brak środków żywności. Zapasy są tylko na dwa dni.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-11-1917

Jak donosi sprawozdawca »Express Korrespondenz”, rząd amerykański zamierza zbudować na Long Island (jedna z trzech wysp położonych przy poludn. brzegach pólnocno-amerykańskiego stanu New-Jork 3 780 klm.), stację telegrafu iskrowego według systemu wynalazcy duńskiego Waldemara Poulsona, która posiadać będzie najwyższą wieżę na świecie. Druga taka stacja urządzona będzie dla rzędu argientyńskiego w Buenos-Kres i obie będę poręczone ze sobą. Wieża przy stacji ma mieć 807 metrów wysokości.

 

Kurjer Poznański, 13-11-1917

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.