Ze świata

Marsylja. (A. P.) W gmachu komisarjatu generalnego włoskiego nastąpiła eksplozja bomby, w skutek czego uszkodzone zostało całe wnętrze gmachu. Śledztwo wykazało, że bomba została złożona na drugiem piętrze. Dotychczas nie zdołano wytłomaczyć sobie, jakim sposobem zdołano złożyć bombę w biały dzień, w czasie gdy urzędnicy konsularni znajdowali się przy pracy.

 

Kurjer Poznański, 22-08-1922

Londyn, 21. 8. (Pat.) Obserwator zamieszcza artykuł angielskiego min. pracy poświęcony problemowi bezrobocia w Anglji. Autor artykułu stwierdza, że w ciągu 10 lat poprzedzajacych wojnę liczba bezrobotnych w Anglji wynosiła przeciętnie 4.7 procent. Obecnie wynosi ona 23.1 procent. Liczbę bezrobotnych ustalono na 1.328.600. Spodziewają się, że liczba ta zmniejszy się stopniowo do 1.200.000.

 

Kurjer Poznański, 22-08-1922

United. Tel. donosi z Moskwy, że lekarze zalecili Leninowi pobyt na Krymie. Lenin opuszcza w najbliższych dniach Moskwę i zamieszka w dawnym zamku wielkoksiążęcym w Jakie. Dla jego osobistej ochrony odszedł na Krym batalion moskiewskiej gwardyi czerwonej.

 

Ilustruwany Kuryer Codzienny, 01-08-1922

Berno, 20. 08. (Pat. Czes. B. K.) Urzędowa statystyka ogłosiła wyniki spisu ludności w Czechosłowacji. Wedle tego sprawozdania Czechosłowacja liczy 8.759.186 Czechosłowaków, 3.122.390 Niemców, 745.935 Węgrów, 75.656 Polaków, 459.364 Rosjan, 180.332 żydów i 23.235 osób innych narodowości.

 

Kurjer Poznański, 22-08-1922

Z Helsingforsu donoszą, o tajnem przybyciu do Finlandyi jednego z głównych przywódców komunistów czeskich Kołobuckiego. Celem jego przy jazdo jest propaganda strejku powszechnego. W ostatnich czasach policya fińska aresztowała znaczną ilość agentów komunistyczmych.

 

Ilustruwany Kuryer Codzienny, 01-08-1922

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.