Rzeczpospolita gruzińska.

W stare, piastowe progi witają przedstawiciele coraz to innych narodów. Państwo polskie odzyskuje swoje międzynarodowe stosunki. Garną się pod skrzydła Orła Białego ludy nam życzliwe, ludy, które i ongiś znajdowały w Polsce chleb i sól. Z dalekiego Kaukazu przyjechał niedawno do Warszawy p. Sergjusz Kuruliszwili, poeta gruziński, jako tymczasowy przedstawiciel swojego rządu, by stać się rzecznikiem nawiązania dobrych stosunków z Polską. Gruzja ma wiele surowców, które mogłaby odstąpić Polsce za fabrykaty przemysłowe. Przyjaźń obydwuch narodów może mieć również uzasadnienie we wspólności frontu przeciw Rosji. Gruzja bowiem straciła swoją niepodległość w r. 1801, gdy król ich Herakljusz oddał się pod opiekę rządu moskiewskiego.

Moskale fakt ten uznali za podstawę do zniszczenia politycznej niezawisłości tego narodu. Przez sto lat zgórą gnębieni byli przez imperjalizm carskiej polityki. Gdy wybuchła rewolucja 1905 roku, Gruzini stanęli w szeregach socjald emokracji rosyjskiej i walczyli o wolność swojego ludu. Dopiero jednak wojna obecna pozwoliła im poprowadzić dzieło wyzwolenia do szczęśliwego końca. Już za Kiereńszczyzny Gruzini podjęli akcję separatystyczną; po przyjściu do władzy bolszewików udało się im zrzucić z siebie jarzmo niewoli. Dnia 26 maja 1918 r. Rada Narodowa gruzińska proklamowała w Tyflisie niepodległość ziem swoich.

P. Sergiusz Kuruliszwili w sprawie państwa gruzińskiego oświadcza:

 

— Gruzja posiada obecnie pięć miljonów mieszkańców. Dwa porty Poti i Batum dają możność wygodnej komunikacji ze światem całym. Stolicą naszego państwa jest Tyflis. Na czele rządu stoi prezydet N. Żordania, znany działacz polityczny, socjal-demokrata, dawny przyjaciel Plechanowa. Ustrój nasz opiera się o senat i konstytuantę. Przewodniczącym konstytuanty jest b. poseł do Dumy, Karol Czecheidze. Gruzja rozporządza dwustoma tysiącami dzielnej wyszkolonej armji. Głównym dowódcą jest gen. Gedewaniszwili.

 

— A kto jest ministrem spraw zagranicznych ?

— Gabinet nasz składa się z 5 ciu osób. Sprawy zagraniczne i sprawiedliwości prowadzi Eugenjusz Gegeczkori. Sprawy wewnętrzne, oświaty i koleje są w zawiadywaniu p. N. Ramiswili. Ministerstwo rolnictwa i pracy przypadło w udziale p. Homerinki.

 

— Jakie zabarwienie polityczne i społeczne posiada dzisiejszy gabinet?

 

— Politycznie gabinet gruziński jest związany sympatjami Ententy. Szczególnie odnosi się to do Francji. Społecznie gabinet nasz jest socjal— demokratyczny, „mienszewicki“.

 

— Czy to prawda, że Gruzja jest częściowo okupowana przez Anglję.

— Wiadomość ta jest nieścisła. Anglicy okupowali tylko Batum.

 

— Jakie zamiary Gruzja ma co do Polski?

— Pragnęlibyśmy nawiązać bliskie stosunki handlowe i polityczne. W tym celu chciałbym w Warszawie powołać do życia towarzystwo polsko-gruzińskie. Towarzystwo to miałoby na celu informowanie się wzajemne w sprawach wspólnie nas obchodzących. Wygotowałem już z tej materji odezwę w której wyrażam nasze tendencje:

 

Świat, 08-05-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.