Nędza uchodźców polskich w Rosyi

 

Delegaci polscy u wyższych władz administracyjnych.

Do Moskwy powrócili pp. Lednicki i Święcicki, którzy jako przedstawiciele polskiego komitetu w Moskwie byli na posłuchaniach u różnych przedstawicieli rosyjskich władz administracyjnych.

 

Hrabia P. N. Ignatiew oświadczył polskim delegatom, że uchodźcy, którym zaginęły dokumenty, mogą być przyjmowani do rosyjskich zakładów naukowych, o ile przedłożą zaświadczenia od społecznych-organizacyi, a nawet od swoich rodziców o tem, do jakich szkół uczęszczali i z jakiej klasy wystąpili.

 

Hrabia Tyszkiewicz objaśnił Lednickiego, że nie wydano żadnych rozporządzeń o przymusowem wysiedlaniu ludności do oddalonych wschodnich gubernii cesarstwa, o Ile sami uchodźcy tego sobie nie życzyli.

 

Książę W. M. Wołkońskij przyjął Lednickiego w sprawie moskiewskiego Towarzystwa dobroczynnego dla katolików, które to towarzystwo, po dokonaniu rewizyi przez urzędnika departamentu duchownego, Tiażelnikowa zostało ograniczone w swych prawach a następnie zostały pozamykane szkoły i przytułki. Ks. Wotkoński odniósł się do sprawy tej bardzo życzliwie i obiecał delegatom polskim oddać tę sprawę w tych dniach do ponownego rozpatrzenia. A. B. Nejhard przyrzekł delegatom pomoc materyalną.

 

Delegaci dowiedzieli się, że komitet ks. Tatiany daje 100.000 rubli dla założenia internatu dla uczni uchodźców i 100.000 rubli na złagodzenie nędzy dla uchodźców w miesiącu wrześniu.

 

Dalej delegaci polscy prosili członka Rady państwa Zubczaninowa o wyasygnowanie potrzebnych środków na tworzenie społecznych organizacyi w Mińsku, gdzie się zebrały olbrzymie masy polskich uchodźców, Zubezaninow wysłał natychmiast 100.000 rublido rozporządzenia hr. Czackiego, stojącego na czele organizacyi w Mińsku.

 

Uchodźcy w Mińsku.

W ostatnich dniach w Mińsku odbyło się nagłe posiedzenie gubernialnych i powiatowych sanitarnych komisyi, które postanowiły zorganizować natychmiast w mieście i w okolicy po drogach odpowiednie zaopatrywanie wychodźców w zdrową wodę do picia i w herbatę.

 

W sierpniu przybyło do mińskiej gubernii 200.000 uchodźców. Większa część z nich szła pieszo lub jechała wozami.

 

Rozległej pomocy udziela Komitet ks. Tatiany, który wyasygnował oddziałom miejscowym 250 tysięcy rubli , Założono także w Mińsku szpital dla chorych uchodźców.

 

W Poltawie żywy udział wzięło w niesieniu pomocy uchodźcom także duchowieństwo, które dobrowolnie się opodatkowało na pewne sumy Połtawski komitet wyasygnował 100.000 rubli dla naprawienia d rój, po których przechodzą uchodźcy. Dla dzieci uchodźców zebrano w samej Połtawie 1,162 ruble.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-09-1915

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.