Ze świata

Przed trybunałem karnym w Budapeszcie rozpoczął się wczoraj trzykrotnie już odraczany proces o oszustwa asenterunkowe, wytoczony przeciw tamtejszemu starszemu fizykowi Emilowi Foeldiemu. Oskarżony podniósł bardzo ciężkie zarzuty przeciw kilku funkcyonaryuszom budapeszteńskiej policyi, którzy wprost gwałtem zmuszali go do przyznania się do zarzucanych mu przestępstw. Obrońca podał, że żonę Foeldiego wprost z łóżka, ciężko chorą przewieziono do dyrekcyi policyi, gdzie bez protokołu naigrawaniem się i obelgami zmuszono ją do wpłynięcia na męża, aby złożył zeznanie. Słowa obrońcy wywołały ogromne poruszenie. Proces trwać będzie szereg dni.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-06-1917

Ażeby ograniczyć wzrastające stale w Szegedynie zepsucie wśród ulicznej młodzieży, burmistrz tamtejszy dr. Szalay zaprowadził w mieście specyalna „dziecięca policyę" ochotnicza, która tworzy przeszło 200 osób, należacych do wszystkich sfer ludności. Zadaniem tej policyi jest obserwowanie życia ulicznej młodzieży, powstrzymywanie jej od karygodnych wykroczeń i chronienie ich przed szkoda. Wszyscy członkowie otrzymali specyalne legitymacye. Bardzo raźnem zadaniem członków nowej policyj jest zbieranie dat, dotyczących ulicznej młodzieży.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28-06-1917

Londyn, 26. VI. (WTB.) Bridgeman powiedział w zastępstwie komisarza dla żywności, że zawarto umowę z Holandją celem zabezpieczenia dla Anglji części zbioru ziemniaków, któremi będzie można rozporządzać, jak się tego spodziewać należy, przed zbiorem angielskim.

 

Kurjer Poznański, 28-06-1917

Amsterdam, 26. VI. (WTB). „Allg. Handelsblad” donosi z Londynu. że rozruchy w Corku byty natury bardzo poważnej. Sinfeiniści mieli miasto w sobotę rano zupełnie w swych rękach; tłum poczał burzyć budynki. gdy nadszedł oddział policji z nasadzonem; bagnetami. Policja dala kilkakrotnie ognia, poczem musiała się cofnać. Po nadejściu posilków toczyła się walka ze zmiennem szczęściem. Wreszcie zażędano pomocy wojska.

 

Kurjer Poznański, 28-06-1917

Petersburg. (Pet. Ag.) Zgromadzenie żołnierzy maksymalislyczuych, które przy nader licznym udziale odbyło się 21 czerwca, uchwaliło, że 23 czerwca ma się urządzić manifestacyę armii przeciw rządowi tymczasowemu.
Obywatele — powiedziane jest w odezwie — nasza cierpliwość się skończyła, musimy pokojowemi manifestacyami podać do wiadomości nasze życzenia i żądania, W końcu odezwa wzywa żołnierzy i robotników, żeby wyszli na ulicę i wołali: Precz z dumą, Precz z wojną, Chcemy pokoju
Wobec tego rząd tymczasowy kazał rozlepić odezwę, w której oświadcza, że każda próba działania

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.