Z ziem polskich

Sekretarz konsystorza rzymsko-katolickiego ks. Jan Podbielski, pracując szereg lat na polu techniki naukowej, wynalazł nowy system telegrafu iskrowego i sposób dostosowania go do wybuchu min na odległość.

 

Doniosłym wynalazkiem technicznym kapłana katolickiego zainteresowało się rosyjskie towarzystwo badaczy telegrafu bez drutu w Piotrogrodzie, które ułatwi wynalazcy dokonanie ostatecznych prób.

 

Kurjer dla Wszystkich, 25-10-1914

Wczoraj przybyło na tutejszy dworzec 48 osób z Trzebowy czeskiej, dokąd wyjechało niedawno, przymusowo ewakuowane z Galicyi wschodniej. Osób tych nie wpuszczono do Krakowa, a do miejsc swego stałego pobytu w Galicyi udać się nie mogą. Osoby te musiały wobec tego ponownie odjechać do miejscowości czeskich, skąd je przedwcześnie wywieziono.

„N. Wien. Journal" przynosi opowiadanie pewnej niemieckiej rodziny z Łodzi, która po ukazie mobilizacyjnym zmuszoną była opuścić Łódź i udała się do Warnsdorf.

 

„Niezapomniany w swej okropności będzie dla nas dzień wydalenia naszego. Około wieczora przyszedł rozkaz, iż wszyscy Niemcy muszą do dwóch godzin Łódź opuścić. Wszystkich pędzono na dworzec warszawski. Policyanci rzucili się do domów, wyciągali mężczyzn z łóżek i naglili do pośpiesznego wyjazdu, nie zostawiając czasu nawet na zebrani, najpotrzebniejszych rzeczy. Wiele osób areszty watro pod zarzutem szpiegostwa w wielu domach odbywały się rewizye. Wielu mężczyzn, a przedewszystkiem wszystkich byłych oficerów i podoficerów aresztowano i wtrącono do więzień, gdzie przebywali dwa do czterech dni, aż do swego odtransportowania.

Jak się dowiadujemy, 27 b. m. wyznaczony będzie termin zgłaszania się do wydziału wojskowego tutejszego magistratu tych osób, które mają obowiązek stanąć do zapowiedzianego przeglądu pospolitego ruszenia, a obecnie mieszkają, lub przebywają w Krakowie, przynależąc do innych gmin. Jeżeli zgłaszający się będzie stawać do przeglądu w Krakowie, to musi podać dokładne szczegóły, odnoszące się do swej osoby; nadto wykazać się świadectwem przynależności lub zwolnieniem od wojska; po zgłoszeniu się otrzyma odpowiednią legitymacyę, stwierdzająca zgłoszenie się, legitymacya ta będzie służyć następnie jako dokument formalny przy przeglądzie. Na podstawie zgłoszenia się obcych przynależnych, magistrat zwróci się do odnośnych starostw i otrzyma stamtąd papiery wojskowe danej osoby, wykazujące poprzednie orzeczenia komisyj asenterunkowych. Takich osób, przynależnych do innych gmin, a obowiązanych do przeglądu, jest w Krakowie około 2.000

Ludność miasta Krakowa, która dotąd nie mogła zaopatrzyć się w żywność na przeciąg 8-ch miesięcy z powodu braku jakichkolwiek środków na utrzymanie siebie i swych rodzin, może nadal korzystać z bezpłatnych biletów ewakuacyjnych. Odjeżdżać można codziennie pociągiem osobowym odchodzącym z głównego dworca przy ul. Lubicz o godz. 7.35 wieczorem.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.