Z ziem polskich

Rozporządzeniem cesarskim ogłoszonem onegdaj w „Wiener Zeitung", weszły w życie ważne zmiany w postanowieniach

 

Prawa osobistego, rodzinnego i spadkowego.

Zmiany te zostały już swego czasu uchwalona przez izbą panów, według projektu Ungera; obecna wojna przyspieszyła tylko ich ogłoszenie i nadanie im mocy obowiązującej, co powitać należy z wielkiem uznaniem.

 

Bo tendeneya nowej ustawy jest postępowa i humanitarna. Nowe postanowienia rozszerzają prawa kobiet, przedewszystkiem matek i wdów, zabezpieczają prawa dzieci nieślubnych i znoszą różne przestarzałości istniejące w naszem ustawodawstwie. I tak n. p. usunięto postanowienie, odmawiające kobietom prawa stawania, jako świadkowie, przy pewnych dokumentach (zwłaszcza testamentach), oraz przy innych czynnościach prawnych. Dalej rozszerzono zakres działania sędziego opiekuńczego. Sędzia ma prawo interweniować między rodzicami a dziećmi także wtedy, gdy ojciec przez swoje zachowanie się naraża, moralność dzieci. Powiększono też kompetencyą sądów nad przydzielaniem dzieci przy rozwodach.

Już mogą być przyjmowani kandydaci do polskiej Szkoły oficerskiej, organizowanej przez Naczelnika Departamentu Wojskowego N. K. N., Wł. Sikorskiego. Od zgłaszających wymaga się ukończenia sześciu klas gimnazyalnych lub szkoły realnej; ukończenia seminaryum nauczycielskiego z egzaminem dojrzałości, lub szkoły przemysłowej. Pożądane jest wstępne wykształcenie wojskowe, wyniesione z armii lub dotychczasowych organizacyi militarnych polskich. Co do wieku, przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli 17 rok tycia, aż do lat 40. Zgłaszający się muszą być legionistami zaprzysiężonymi Zgłoszenia przyjmuje w Departamencie Wojskowym N. K. N., komendant gmachu, T. Skórkowski.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-10-1914

Miasta Królestwa Polskiego, które najwięcej od wojny ucierpiały.

Opatów jest miastem powiatowem położonem na ziemi urodzajnej nad rzeczką. Opatówką, wśród wzgórz i rozpadlin, na płaskowzgórzu, ciągnącym się od stóp Łysogór i Opatowskich ku Wiśle. Niegdyś był tu klasztor Templaryuszów, których usunął stąd Henryk Brodaty. W początkach w. XVI. Opatów był dwukrotnie przez Tatrów niszczony. Kościół (kolegiata) jest wspaniałym zabytkiem budownictwa romańskiego. W Opatowie znajduje się fabryka narzędzi rolniczych, pokłady wapienia muszlowego i piaskowca pełnego. Posiada około 10 tysięcy mieszkańców.

i innych zaraźliwych chorób, magistrat wydal następujące rozporządzenie:

 

Ze względu na możliwość przenoszenia się chorób za pośrednictwem pieczywa Magistrat zarzadza co następuje: W lokalach dla sprzedaży pieczywa zakazuje się surowo dotykania rękami pieczywa przez kupujących. Żądane pieczywo ma wydawać wyłącznie sprzedający. Wydający pieczywo winien mieć schludną odzież i dbać o czystość rak. W restauracyach, gospodach, kawiarniach, cukierniach itp. nie wolno pozostawiać na stołach tacek, talerzy, koszyków z pieczywem i ciastkami. Służba ma podawać gościom żądany rodzaj pieczywa i ciastek, a po wzięciu bułki, chleba lub ciastka przez gościa ma służba resztę natychmiast zabierać.

Dowiadujemy się drogą urzędowa, że w ostatnich dniach reaktywowane zostały w dalszym ciągu starostwa w Brzozowie, Rzeszowie, Tarnobrzegu i Kolbuszowei. Wydział Krajowy wzywa przeto reprezentacye powiatowe w tych powiatach do podjęcia swego urzędowania i zawiadomienia o tem Wydziału krajowego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 16-10-1914

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.