Z ziem polskich

Zapomogi dla młodych mężatek.

Zarząd Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie zaprasza na Nabożeństwo Suchedniowe w kościele św. Barbary duła 20 grudnia. o godzinie 8 rano odbyć się mające, po którem, w Sali Arcybractwa, rozdane będą zapomogi posagowe tym młodym mężatkom, które się o to starały, a będąc w stanie panieńskim zachowały się moralnie.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 17-12-1914

W sprawie nauczycieli szkół średnich.

Kurator okręgu szkolnego warszawskiego za numerem 3647 rozesłał naczelnikom dyrekcyi szkolnych, inspektorowi szkół m. Warszawy oraz właścicielom szkół prywatnych i kursów, okólnik, w którym zawiadamia, że w myśl wyjaśnień rady ministrów osobom pochodzenia polskiego, może być odtąd powierzany wykład wszystkich przedmiotów pod tym tylko nieodzownym warunkiem, aby zgodnie z § 7 Reguł, dołączonych do nowego, prawa, język rosyjski i literatura rosyjska oraz historya, Rosyi i geografia Rosyi były wykładane w języku rosyjskim. W ten sposób, nie odmawiając na przyszłość osobom polskiego pochodzenia, zatwierdzania na stanowisku nauczycieli jakichkolwiek przedmiotów w prywatnych średnich zakładach naukowych, nie korzystających, z praw, jakie przysługują rządowym. — Zarząd okręgu naukowego, sprawdzić normalnym trybem wyłącznie ich odpowiedniość pod względem pedagogicznym, ich prawomyślność polityczną oraz ich gruntowną znajomość języka rosyjskiego — na wypadek, gdyby zaszła kwestya powierzenia im wykładu wymienionych wyżej przedmiotów (rosyjskich).

 

Kuryer dla Wszystkich, 17-12-1914

Sosnowiec.

Przybyłe do Sosnowca i Będzina władze cywilne pruskie zajęły się sprawami administracyjnemi; zaczęto wydawać pozwolenia na przejazd w głąb kraju, gdzie znajdowały się wojska niemieckie, zorganizowano komunikacyę kolejową, z chwilą odwrotu wojsk niemieckich z pod Warszawy zaczęto inaczej traktować ludność polską. Bardzo wiele osób aresztowano. Majątek aresztowanych konfiskowano: Wiele osób wyjechało z Zagłębia, przedzierając się do Częstochowy i dalej lub też nawet do Niemiec.

Częstochowa.

Droga do klasztoru ogrodzona jest wysokimi parkanami, ażeby przechodnie nie widzieli, co się dzieje na walach. Wszystkie drogi do klasztoru i wałów są ogrodzone drutem kolczastym. Na wązkich ścieżkach między niemi przechadzają się patrole. Na górze klasztornej stoją armaty i czatownia, obok znajdują się skrzynki z amunicyą. Wokoło klasztoru Niemcy wykonali dużo robót ziemnych. Wszystko wskazuje, że Niemcy postanowili skorzystać z klasztoru, jako z twierdzy.

 

Kuryer dla Wszystkich, 17-12-1914

Chłop polski, Legiony i Moskale.

W „Wiadomościach Polskich" czytamy:

 

Dzięki sympatyom ludności dla Legionistów służba wywiadowcza naszej kawaleryi niezmiernie jest ułatwiona. Pod Chyżówką dzięki wiadomościom podanym przez chłopów udało się w nocy wziąć tylu jeńców kozackich wraz z końmi. Toż to radość była we wsi Święto prawdziwe.

 

Moskali nienawidzi ludność z całej twardej, chłopskiej duszy. Nie pokaże im, choćby pod grozą śmierci, krótszych dróg ani brodów na rzece. Przy przeprawie przez Dunajec 6 grudnia naprowadził przewodnik Rosyan na taką głębię utajoną pod cienką warstwą lodu, że z batalionu piechoty kilkunastu żołnierzy znikło na zawsze w topieli, a reszta potraciła broń i cały rynsztunek ratując życie. Kozakom przerzucanym z jednego brzegu Dunajca na drugi zdarza się taka kąpiel codziennie przy szukaniu przeprawy lub brodów

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.