Z ziem polskich

Wczoraj o godzinie 8-mej wieczorem przybyły do Krakowa dwie kompanie Strzelców ze Lwowa, które mają być wcielone do Legionu zachodniego. Z dworca Strzelcy przemaszerowali ulicami Basztową i Floryańską na Rynek główny, do koszar Legionów w Krzysztoforach. Strzelcy ustawili się przed gmachem, a po przeprowadzeniu regulaminowych formalności, plutonami wchodzili do wnętrza i zajmowali wyznaczone sale. Zgromadziło się wiele publiczności, która serdecznie witało Lwowiaków.

Wczoraj przybył do Łodzi ekstrapociągiem gubernator piotrkowski i polecił rozwiązać milicyę obywatelską. Dawna policya objęła czynności.

 

Zaczęła funcyonować normalnie poczta łódzka.

 

Życie w ogóle powraca do stanu normalnego.

Z posiedzenia Rady miejskiej.

W sobotę po południu odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady miejskiej, na którem przyszły także pod dyskusję przygotowania i środki zaradcze, jakie ze strony władz wojskowych zarządzono na wypadek oblężenia miasta Poznania. O uchwałach, powziętych na tem posiedzeniu, piszemy na innem miejscu.

 

Posiedzenie zagaił przewodniczący p. Placzek, dając w swem przemówieniu wyraz nadziei, że zarządzenia, poczynione na przypadek oblężenia miasta nie będą potrzebowały zamienione być w czyn.

 

Następnie, w związku z uchwaleniem 2000 mk. na koszty spisu ludności, nadburmistrz dr. Wilms dał w dłuższych wywodach pogląd na środki zaradcze, zarządzone w interesie mieszkańców twierdzy poznańskiej. Pan nadburmistrz oświadczył mniejwięcej co następuje:

Zarząd zakładów monopolowych na Pradze wydaje spirytus na użytek aptek warszawskich za każdorazowem pozwoleniem naczelnika poborów akcyzy.

 

Spirytus potrzebny dla szpitali urządzanych przez Towarzystwo Czerwonego Krzyża jest wydawany bezpłatnie, z czego również będą mogły korzystać szpitale miejskie, otwierając oddziały dla silnych oficerów i żołnierzy.

 

Kurjer Poranny, 01-09-1914

Otrzymujemy miłą wiadomość, ie jeden z naszych najwybitniejszych poetów, którego list ogłosiliśmy przed kilku dniami, Kornel Makuszyński, już odzyskał wolność.

 

Poetę naszego wojna zaskoczyła u krewnych na Litwie. Jako poddany austriacki, został on wydalony wraz z toną do gub. kostromskiej za Wołgę i przebywał tam około trzech tygodni we wsi Krasnoje.

 

W tych dniach p. gubernator kowieński pozwolił powrócić pp. Makuszyńskim do gubernji kowieńskiej, gdzie zamieszkują obecnie, za poręką kół obywatelskich.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.