Z ziem polskich

Mniej wiecej przed dwoma tygodniami wysłano ze Lwowa do Warszawy 60 worków parafiny. Ładanek ten szedł przez Lublin, skąd z powodu trudności przewozu koleją, wysłano go do Warszawy na trzech podwodach.

 

Wczoraj rano naładowane wozy zjawiły się w Warszawie i... władze celne zatrzymały je, nakazując złożyć worki z parafina w składach swych. Jak się następnie okazało uczyniono to dlatego że parafina przywieziona była z zagranicy (t. j. ze Lwowa) a nie była oclona.. W ostatniej dopiero chwili cofnięto nakaz konfiskaty „kontrabandy"; zatrzymano jednak cały ładunek w składach komory do wyjaśnienia.

 

Kurjer Poranny, 02-03-1915

W Młocinach odbył się zebranie wszystkich nauczycieli oraz księży z tej gminy w sprawie wykładu religii katolickiej w szkołach początkowych. Dotychczas wykładali nauczyciele, a nie księża. W niektórych szkołach podczas egzaminów inspektorskich nie egzaminowano uczniów wcale z religii. Za wykłady religii płacono do niedawna 30 rb. rocznie, obecnie podniesiono sumę do 60 rb. W celu powierzenia wykładów religii jedynie do tego powołanemu księdzu, zebranie biorąc pod uwagę, że kościół w Wawrzyszewie pod Powązkami nie posiada księdza postanowiono uprosić ks. proboszcza z Bielan i ks. prob. Tyszkę z Kielpina ażeby rozpoczęli starania w konsystorzu o wydelegowaniu księdza do tego kościoła, który to ksiądz będzie mógł być zarazem prefektorem 11-tu szkół młocińskich.

 

Kurjer Poranny, 02-03-1915

Komisya wodna a wszczegolności ekspozytura krakowska z radca Regiecem na czele przystępuje do naprawy uszkodzonych wałów nad Wisłą i jej dopływami. Spodziewać się przeto należy, że o ile to będzie możliwe, niebezpieczeństwo zalewu przyległych obszarów zostanie na czas usunięte.

 

Równie groźnem jak uszkodzenie wałów jest zatarasowanie biegu wody w korytach rzek w tych miejscach, gdzie znajduja się szczątki mostów zniszczonych przez wojska nieprzyjacielskie Z opadłych w koryta rzek belek, wiazań mostowych itd. potworzyły się w korytach rzek zapory, które, przy zbiórce wody, niechybne spowoduja zalew okolicy. Koniecznem jest przeto, aby równocześnie z naprawa wałów, usunięto wspomniane zapory, jako grożace wielkiem niebezpieczeństwem.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27-02-1915

„Dzien. Pozn." donosi co następuje: W ostatnim czasie zachodziły często nieporozumienia na urzędach pocztowych z powodu rozmów telefonicznych, jeśli się posługiwano językiem polskim. Podczas kiedy niektóre telefonistki pozwalały na rozmowę polską. inne stanowczo domagały się rozmowy w języku niemieckim. Tak działo się naprzykład w Kościanie. Celem wyjaśnienia tych nieporozumień zwrócił się hrabia Dobiestaw Kwilecki z Kobylnik w powiecie kościańskim do naddyrekcyi poczty w Poznaniu z odnośnem zapytaniem na które otrzymał następującą odpowiedź: „Używaniu języka polskiego w miejscowej komunikacyi telefonicznej nic się nie sprzeciwia (ist nichts einzuwenden). Tylko w komunikacyi zamiejscowej rozmowy w języku polskim, który nie jest ogólnie znanym, nie są dozwolone ze względu na to, że przepisane kontrolowanie tych rozmów w przeciwnym razie nie byłoby wykonalnem. —Urząd pocztowy w Kościanie otrzymał odpowiednie instrukcye." — A więc wolno telefonować w języku polskim w obrębie poszczególnych miejscowości. oraz do tych miejscowości okolicznych. które należą do tego samego urzędu telefonicznego.

 

Dziennik Śląski: przez lud-dla ludu!

„Wiadomości Polskie” donoszą:

W niedzielę dnia 14 lutego przybyła do Kęt delegacya Naczelnego Komitetu Narodowego: prezes prof. Władysław Leopold Jaworski, oraz członkowie biura prezydyalnego hr. Wł. Michałowski i br. L. H. Morstin — by odwiedzić pierwszą brygadę pierwszego Legionu podczas krótkich jej wywczasów bojowych. Czcigodnych gości powitał brygadyer Piłsudski w asystencyi swego sztabu i poprowadził na rewię. Na rozległych błoniach ustawiły się szyki bojowe kształcie litery U: piechota, konnica, artylerya i treny. Brygadyer Piłsudski szedł wraz z delegatami wzdłuż szeregów i odbierał raporty.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.