Z ziem polskich

Wskutek wadliwej kanalizacji nieruchomości „Dziekanka" na Krakowskiem Przedmieściu wody deszczowe zalewają sąsiednie, terytotjum seminarjum katolickiego i domu rosyjstkiego towarzystwa dobroczynności.

 

Magistrat uchwalił wobec tego przez terytorjum seminarjum wybudować nowy kanał kosztem rb. 7.000.

 

gub. radomskiej nie znaleziono ani jednej dobrej studni. Ludność czerpie wodę z rzeczki, do której spływają ścieki.

 

Kurjer Poranny, 22-04-1915

 

Pod przewodnictwem prezydenta m. Warszawy, p. Milera, odbyło się posiedzenie komisji wykonawczej Komitetu sanitarnego, na którem postanowiono niezwłocznie przystąpić do urządzenia domów izolacyjnych na pomieszczenie w nich co najmniej 400 osób. W tym celu polecono wyszukać odpowiednie pomieszczenia na 2 domy izolacyjne na lewym brzegu Wisły i na prawym.

 

Urządzona przez Tow. hygieniczne wystawa „Walka z zarazą" będzie otwarta niebawem. Do dawania zwiedzającym objaśnień o znaczeniu znajdujących się na wystawie przedmiotów uchwalono przyjąć kilku studentów do stałego dyżurowania z płacą po rb. 2 dziennie.

 

stwierdzono, że wszystkie studnie mają wodę zaskórną i są zanieczyszczone, ponieważ miasteczko znajduje się na błotnistej glebie.

 

Kurjer Poranny, 22-04-1915

 

 

zajmuje się artykuł wstępny Kur. War. z 22 marca, w którym autor omawia straty, jakie wskutek toczącej się obecnie na ziemiach polskich wojny poniosła własność nieruchoma miejska. Obliczeniem strat tych zajęło się Stowarzyszenie nieruchomości w Warszawie, rozsyłając odpowiednie kwestyonaryusze. Z kwestyonaryuszy tych odesłano zaledwie 34 proc. Na podstawie tego niezbyt szczegółowego matetyału stwierdzono, że własność nieruchoma w Warszawie straciła wskutek wojny na lokalach, które nie przyniosły dzierżawy, od lipca do grudnia 1,525.908 rb. 22 kop. Część tych strat, zdaniem autora, będzie można ew. umorzyć, na podstawie wyjaśnienia Prawitielstwiennego Wiestnika, mianowicie o ile wynikają one z niezapłaconego przez rodziny rezerwistów komornego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 20-04-1915

 

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.