Z ziem polskich

 

Przełożona znanej pensyi, p. Leonia Rudzka, tak reasumuje wyniki roku ubiegłego dla naszych szkół średnich:

— Z radością musze stwierdzić, że w roku bieżącym szkolnictwo nasze zdało egzamin ze swojej wartości. Wszyscy okazali się na wysokości zadania, zarówno nauczyciele, jak i ucząca sic młodzież. Dzieci uczą się z zajęciem i bez napędzania.

 

Wprawdzie na początku roku były wahania co do otwarcia szkół, jednakże zdecydowaliśmy, że obowiązkiem naszym jest prowadzenie ich i przystosowanie sie do zmienionych warunków. W tym celu we wszystkich zakładach naukowych żeńskich utworzono komisye finansowe, które sumując dochody, dzielą je proporcyonalnie między nauczycieli.

W dniu dzisiejszym została otwartą po dłuższej przerwie klinika położniczo-ginekologiczna Uniwersytetu Jagielloń. (Kopernika 7) i przyjmować będzie, jak dawniej chore stałe i ambulatoryjne. W klinice udzielać się będzie, jak dawniej bezpłatnej porady lekarskiej codziennie rano od 8-12. W tychsamych godzinach funkcyonować będzie zakład dla leczenia promieniami Roentgena. Klinika pozostaje, jak dawniej, pod osobistym kierunkiem prof. dr Rosnera, obok którego czynni są jego asystenci. Otwarcie kliniki w czasie trwania wojny jest jednym z dowodów życzliwości Komendy twierdzy, tak dla Uniwersytetu, jak dla interesów niezamożnej ludności. Klinika przyjmować będzie do bezpłatnego leczenia żony podoficerów, a komenda twierdzy czyni nadto starania, ażeby żony poległych, rannych, lub walczących żołnierzy mogły być również w klinice leczone na koszt sztabu wojskowego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-05-1915

Donosiliśmy swego czasu, że minister oświaty odmówił Pozwolenia na założenie uniwersytetu polskiego w War stawie, ponieważ przedłożony statut nie odpowiadał odnośnym wymaganiom. Po przerobieniu statutu raz jeszcze przedłożony został ministrowi do zatwierdzenia, i to z tym skutkiem, że obecnie nadeszło pozwolenie na założenie narazie wydziałów historycznego i przyrodniczego.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 11-05-1915

Miejski urząd zdrowia wywiesił — jak wiadomo — po lokalach publicznych, tramwajach i t. d. X przykazań hygieny, które w obecnym zwłaszcza czasie wojennym, podatnym dla wszelkich chorób zaraźliwych, palety jak najsumienniej i skrupulatnie przestrzegać. Dziesiąte przykazanie m. urzędu zdrowia, które jedyne z dziesięciu nie ma nic wspólnego z hygieną brzmi: „Nie upadaj nigdy na duchu".

Piękna „droga królewska” pod Warszawa ciagnaca się od Marcelina do żwirówki wilanowskiej, na której podziw budziły stare lipy i topole — padłą również ofiarą zawieruchy wojennej Mieszkańcy okoliczni — doprowadzeni do ostateczności brakiem o-palu — wycięli wszystkie drzewa, tak, iż pozostały pnie, które obecnie również karczują. Wyjątek stanowi jedna tylko topola, pierwsza na drodze wiodącej od Marcelina. Drzewo to ocalało może dzięki temu że jest na niem obraz Matki Boskiej.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.