Z ziem polskich

Miasto uległo ogromnej dewastacyi, również i okolice są spustoszone skutkiem działań wojennych. Austryacy w Sandomierzu byli dwukrotnie. Pierwszym razem, rozpoczynając ofenzywę ku Lublinowi zachowywali się względnie. Ludność współczuła rodakom z Galicyi, będącym w szeregach. W miarę, jak zaczęli napływać do miasta i okolic Węgrzy, Czesi i Niemcy rozpoczęło się w mieście i okolicy istne piekło. Nastąpiły nieustanne rekwizycye, zabieranie podwód, a niebawem grabież i rozbój. Odetchnięto z ulgą, gdy nareszcie wojska nieprzyjacielskie, po uporczywej walce, musiały miasto opuścić. Wszystkich ogarnęła nadzieja, że wróg już nie powróci.

W pow. lipnowskim w Głodowie Niemcy spalili zabudowania folwarczne. Był to wynik przedsięwziętej przez nich ekspedycyi karnej przeciwko właścicielowi tego majątku za to, że jego syn. służy w armii rosyjskiej, o ozem Niemcy dowiedzieli się od denuncyantów. W dobrach Karnkowa spalono dwa folwarki. Zgorzało też kilka osad pod Lipnem, miasteczko zas Lipno jest doszczętnie wyczerpane rekwizycyami. W tem samem położeniu jest Sierpc, w którym brak wszelkich produktów pierwszej potrzeby. W pow. sierpeckim do pierwszej połowy b. m. zniszczone zostały: osada włościańskie w Susku, osada w Borkowie kościelnym. We wsi Rościeszewo spalone zostały wszystkie zabudowania folwarczne. Miasto Sierpc dwa razy płaciło kontrybucyę po rb. 1000 za każdym razem.

 

Kuryer dla Wszystkich, 03-01-1915

(or.) We Francyi organizuje się obecnie deputacya złożona w wybitnych polityków i finansistów, która wybiera się do państwa rosyjskiego w celu obznajmienia się z warunkami rynku miejscowego. Francuzi przywiązują do tej sprawy wielką wagę. Na czele deputacyj na wniosek rządu francuskiego stanie poseł do parlamentu Thierry, były minister. robót publicznych i obecny prezes komisyi celnej parlamentu francuskiego, oraz senator Melive. Deputacya zwiedzi miasta: Piotrogród, Moskwę, Kijów, Odesę, Charków, Rygę. Pojedzie też na Kaukaz i przybędzie do Warszawy. Deputacyi towarzyszyć będzie agent rosyjskiego ministeryum handlu we Francyi.

 

Kuryer dla Wszystkich, 02-01-1915

W piotrogrodzkiej „Rieczi" ukazał się wywiad z człon. Warszaw. C. K. O. b. posłem do Izby Państwowej p. Władysławem Grabskim o stosunkach komitetów obywatelskich do ludności Żydowskiej w Kr. Polskiem. Temat ten posiada widocznie specyalnie pociągające znaczenie dla pewnego odłamu prasy rosyjskiej, skwapliwie bowiem przy każdej nadarzonej, czy stworzonej ad hoc sposobności podnoszony jest nietylko na szpaltach lewicowych organów, ale wywłóczony na ze-braniach publicznych i prywatnych, w dyskusyach, naradach, — wszędzie gdzie się da, gdzie można go przyłatać,-jak się to mówi - do projektowanej dopiero polskiej sukmany.

 

Oczywiście, że i organ p. S. A. Kempnera z ul. Szpitalnej, „Nowa Gazeta", jako echo „postępowej" prasy rosyjskiej przedrukowała wywiad p. Grabskiego, ma się rozumieć w swojej interpretacyl i zabarwieniu.

Wczoraj reprezentanci komitetu kijowskiego pomocy dla zrujnowanej ludności Polski pp.: J. Bartoszewicz, Chojecki, dr. Burczak, dr. Margolin i członek Rady Państwa Stanisław Horwath wspólnie z Centr. Komitetem Obywatelskim omawiali sprawę podziału 120,000 rb., jako zasiłku dla poszkodowanej ludności polskiej. Wypowiedziano się za podziałem sumy w sposób następujący: 30,000 rb. na zakup koni, 10,000 dla zbiegłych z Królestwa ofiar wojny, znajdujących schronienie w Kijowie; pozostała suma na pomoc bezpośrednią za pomocą taboru C. K. O. dla ludności, poszkodowanej na terenach, gdzie odbywały się walki.

 

Kuryer dla Wszystkich, 02-01-1915

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.