Krwawe rozruchy w powiecie Tarnowskiem

Kraków, 23 maja.

Krwawe rozruchy w Tarnowskiem wywołały nietylko w kraju, ale i we Wiedniu, olbrzymie wrażenie.

Prasa wiedeńska szeroko się o nich rozpisuje, twierdząc, te ruch ludowy w Galicyi, stoi w przededniu brzemiennych wypadków. Opinia ta prasy wiedeńskiej — nie jest pozbawiona podstawy prawdy.

 

Więcej, jak prawdopodobnem wydało się obecnie, iż ruch ludowy pocznie się gwałtownie przeobrażać, oczyszczać, te zbyteczne i wrogie duszy chłopskiej miernoty — odpadną od głównego prądu ludowego. Będzie to rewolucya wśród rozbieżnych kierunków stronnictw chłopskich w kierunku centralizacyi, tak, iż władztwo „dusz” włościańich należeć będzie odtąd do jednego wielkiego prądu o wybitnych cechach postępowych!

W sprawie krwawych zajść w Tuchowie, otrzymujemy z różnych stron informacye i szczegóły, które bezstronnie poniżej umieszczamy:

 

URZĘDOWY OPIS ZAJŚĆ W TUCHOWIE.

Z oficyalnego ródła w Tarnowie otrzymujemy następujące informacye: Kiedy po rozpoczęciu wiecu halas trwał przez dłuższą chwilę — urzędujący kom. Chorzowski — rozwiązał wiec i wezwał do opróżnienia izb. Przed domem przyszło do ekscesów. Poczęto demolować dom Padły. Gdy się nucono na pos. Stapińskiego —kom. Chorzemski wyjął szablę i stanąwszy na drodze, polecił Stapińskiemu uciekać — a on sam z księżmi (!!) około 80 minut wstrzymywał atakujących. Tak więc z narażeniem tycia własnego osłonił Stapińskiego p. Chorzewski.

 

CO MÓWI WYBITNY PIASTOWIEC?

Jeden z wybitnych Piastowców w Tarnowie (p. D.) donosi nam, iż urzędowe sprawozdanie o rozruchach w Tuchowie jest dowolną kombinacyą, która nie znajdzie aprobaty ze strony śledztwa, gdyż na wiecu w Kielanowicach było całe grono ludzi (akademików) z łona inteligencyi nieprzynależnych do żadnej partyi politycznej.

Ci wszyscy pod przysięgą dadzą prawdziwy, obraz zajść w Tuchowie, które przedstawiała się tak, jak umieścił w dniu wczorajszym „Kuryer Codzienny". Niezbitym faktem jest podobno, że żandarmerya odmówiła pomocy dla Stapińskiego.

 

Senzacyjne przeobrażenie się ruchu ludowego.

Krwawe zajścia w Tuchowie jak już zaznaczyliśmy — wywołały w obu odłamach ludowych (u Piastowców i Stapińskiego) silne wzburzenie i prąd żywiołowy w kierunku porozumienia się, które de facto na gruncie tarnowskim już nastąpiło!! Jeden z wybitnych ludowców sądzi, że porozumienie między Piastowcami a Stapińczykami — o ile dojdzie — to wbrew woli ekscel. Długosza i hr. Reya, którzy bliżej stoją ruchu katolickiego, inspirowanego przez ks. biskupa Wałęgę.

 

WITOS I DUBIEL ,,WYSKOCZĄ"...

Pos. Witos i prof. Dubiel i im podobni — będą zmuszeni „biegiem wypadków politycznych" —wyskoczyć ze stronnictwa eksc. Długosza i przystąpić do stronnictwa Stapińskiego.

Co do pos. Witosa — pos. Stapiński nie krył się z tem wcale, przewidując, że w walce z ks. Paryłą – będzie Witos zmuszony stanąć po stronie Stapińskiego. To samo odnosi się do prof. Dubiela!

 

Ks. Biskup WAŁĘGA ORGANIZUJE PARTYĘ

Wstrząsające wypadki w Tuchowie nabiorą tem większego znaczenia i obraz ich uwypukli się tem wyraziściej – o ile uprzytomnimy sobie, że rewolucyjny ruch klerykalny w tarnowskiem szerzy się pod potężnym protektoratem ks. biskupa Wałęgi. W tych warunkach – walka polityczna między ludowcami a kierunkiem klerykalnym – przybiera formy rozszalałej zaciekłości... Tuchów – dowodem!

 

ZWIĄZEK KATOLICKI LUDOWY”

powstał w dniu wczorajszym w Tarnowie i to Związek organizowany przez ks. biskupa Wałęgę. Konstytuujący więc nowego stronnictwa odbył się przy udziale kilkuset przedstawicieli włościaństwa – w sali Sokoła. Obrady zagaił ks. infułat Walczyński – referował o potrzebie nowego stronnictwa wygłosił pos. Potoczek. Referent dużo mówił o masonach i innych okropnościach. Rolę żandarma pełnił krwawy ks. Paryła, który stał na straży przy drzwiach sali, aby ktoś z niepowołanych nie wtargnął do wnętrza. Posłowi Witosowi uchawalono votum nieufności. Organizacyę tę klerykalnego stronnictwa uwypukla doskonale – ponury obraz zajść w Tuchowie.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 24-05-1914

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.