Gęstość zaludnienia Polski a innych państw.

Pod względem gęstości zaludnienia Polska zajmuje wśród państw europejskich piąte miejsce. Na 1 kilometer bowiem przypada 94 mieszkańców, podczas gdy w Niemczech, Włoszech, Holandyi I Belgii od 120 do 252 mieszkańców na 1 kilometer kwadratowy. Witką różnicę, jaka istnieje miedzy Polską a przedewszystkiem Holandyą (171) i Belgią (252 mieszkańców) tłómaczyć należy znacznym obszarem Polski w stosunku do powyższych dwóch państw. Gęstość zaludnienia bowiem oblicza się w ten sposób, że ogólną liczbą mieszkańców danego kraju dzieli sir przez ilość kilometrów kwadratowych obszaru zajmowanego przez ów kraj. W ten sposób kraj posiadający dużo mieszkańców, a male ziemi ma wielka gęstość zaludnienia n, p. Belgia i odwrotnie, kraj posiadający mało mieszkań ców a duto ziemi ma nieznaczną gęstość zaludnienia np. Norwegia 8 mieszkańców na 1 kilometr.

 

Gęstość zaludnienia, przewyższa 100 mieszkańców na 1 klm.2, charakteryzuje kraje o wysokim rozwoju tycia przemysłowego: na czoło wysuwają się tu Belgia posiadający przeciętnie 252 mieszkańców na 1 km.2, Holandya — 171 mieszkańców na 1 km.2, Anglia (Wielka Brytania i Irlandya) 146 mieszkańców na 1 km.2 i Niemcy — 120 mieszkańców na 1 km.2. Włochy jakkolwiek gęstość zaludnienia wynosi tam 121 mieszkańców na 1 km.2, należą do szeregu krajów, gdzie życie przemysłowe niema, jak w poprzednio wymienionych państwach, stanowczej przewagi nad innemi dziedzinami życia gospodarczego, Kraje te mają równorzędnie do życia przemysłowego stojącą na mniej lub więcej wysokim poziomie kulturę rolną, a skutkiem tego ludność w przeciwieństwie do państw przedewszystkiem przemysłowych nie mieszka w tak znacznych odsetkach skupieniami miejskiemi, lecz jest rozsiedlona bardziej równomiernie również i po wsiach i po osadach. Do państw tych zaliczyć można Polskę mającą 94 mieszkańców na 1 km.2, Czechosłowacyę — 92 mieszkańców na 1 km.2, Węgry — 80 mieszkańców na 1 km.2, Francyę — 74 mieszkańców na 1 km.2, Danię —71 mieszkańców na 1 km.2. Dalej idą państwa o mniejszej gęstości zaludnienia, co Jest bądź dowodem, że w granicach tych państw znajdują się przestrzenie mniej zaludnione, bądź też dowodem, ze kraj w ogóle jest słabiej zaludnionym, a więc zwykle i pod względem kulturalnym oraz gospodarczym jest bardziej zacofanym.

 

Gęstość zaludnienia Polski w poszczególnych dzielnicach i miejscowościach jest bardzo różną. Największą gęstość zaludnienia wykazują według spisów z 1910 roku dzielnice najbardziej przemysłowe, a więc: Sląsk Cieszyński — 192 mieszkańców na 1 km.2 i Śląsk Górny — 167 mieszkańców na 1 km.2. Dalej następuje Małopolska ze 102 mieszkańcami na 1 km.2 I b. Królestwo Kongresowe — 96 mieszkańców na 1 km.2. W Wielkopolsce gęstość zaludnienia wynosi 72 mieszkańców na 1 km.2.

 

Przy szczegółowem rozpatrzeniu gęstości zaludnienia różnych części Polski jeszcze wyraźniej występują ich różnice. Zestawiając gęstość zaludnienia poszczególnych powiatów, widzimy miejscowości, których gęstość zaludnienia przekracza dwukrotnie, a nawet więcej przeciętną gęstość zaludnienia całej Rzeczypospolitej. Są to powiaty, w których znajdują się wielkie miasta lub też powiaty najbardziej uprzemysłowione (Śląsk Górny i Cieszyński). Gęstość zaludnienia mniejszą od przeciętnej mają przedewszystkiem powiaty w byłym zaborze rosyjskim (Litwa i Białoruś). Tu ludność rozprószona na olbrzymich przestrzeniach stanowi gdzieniegdzie gęstość kilkunastu, albo nawet mniej mieszkańców na 1 kilometr kwadratowy (Polesie). W powiatach tych mała gęstość zaludnienia jest wynikiem takie niskiego poziomu ich kultury gospodarczej.

 

Na 1 klm.2 przypada mieszkańców:

Gęstość zaludnienia w poszczególnych dzielnicach Polski.

Objaśnienie figur. Kwadratowe tabliczki z czarnemi punktami oznaczają ilość mieszkańców zamieszkujacych na 1 kilometrze kwadratowym ziemie w poszczególnych krajach. Ilość ta nazywa się gęstością zaludnienia.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 29-11-1921

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.