Obywatelski Komitet Wykonawczy Obrony Państwa.

Z inicjatywy Marszałka Sejmu, przy współpracy przedstawicieli Rządu oraz 216 Organizacji Społecznych w początkach lipca r. b. zawiązał się w Warszawie pod przewodnictwem gen. Hallera Obywatelski Komitet Wykonawczy Obrony Państwa.

 

Celem Komitetu było organizowanie pomocy społeczeństwa dla władz przy formowaniu armji ochotniczej, propagowanie idei A. O., opieka nad żołnierzem, spółdziałanie przy zaopatrywaniu wojska we wszelkie niezbędne środki gospodarcze, skoordynowanie akcji wszystkich instytucji społecznych, działających w celach obrony Państwa, wreszcie utrzymanie ścisłej łączności społeczeństwa z żołnierzem na froncie.

 

Dla osiągnięcia powyższych zadań O. K. W. O. P. powołał do życia szereg sekcji, a mianowicie: Rejestracji sił społecznych, Propagandy, Finansową, Kontroli, Gospodarczą, Opieki moralnej i materialnej nad żołnierzem, Opieki nad rodziną żołnierza i uchodźcami. Z chwilą rzucenia hasła: „Wszystko dla frontu. Wszyscy na frontu Sekcja Propagandy, kierowana przez p. p. ks. prałata Około Kułaka, dr. K. Dłuskiego i J. Sosnowskiego, podjęła energiczną akcję zarówno w Warszawie, jak i na prowincji na rzecz werbunku. Około 100 mówców nawoływało do wojska, zgórą 1,000,000 odezw i druków rozesłano po kraju, 100,000 ochotników stanęło wkrótce w szeregach, nie licząc paruset tysięcy sił pomocniczych, które zgłosiły swój udział w obronie państwa do pracy pozafrontowej.

 

Jednocześnie Sekcja Propagandy zorganizowała jednominutowe przemówienia w teatrach, kinematografach i na placach publicznych, celem budzenia patrjotyzmu i ofiarności. I oto w ciągu 3-ch tygodni z drobnych ofiar jakie po przemówieniach tych składano na tacę uzbierało się niespełna 350,000 marek.

 

Uznając konieczność stałego oddziaływania na masy za pomocą drukowanego słowa, sekcja Propagandy przy współpracy Centralnego Komitetu Propagandy Związków Artystycznych podjęła wydawnictwo pisma nieznanego u nas typu dziennika — plakatu p. t. „STRAŻNICA” który codzień jest rozlepiany w miejscach publicznych, a zwiększający się z dnia na dzień nakład najlepiej dowodzi potrzebny takiego wydawnictwa. Kierownictwo „Strażnicy” powierzono znanemu literatowi, p. Tadeuszowi Konczyńskiemu.

 

Sekcja Gospodarcza kierowana do niedawna przez p. S. Nowickiego, a obecnie przez p. A. Hersego, w krótkim czasie dostarczyła całkowitego ekwipunku dla 6,000 żołnierzy i nadal intensywnie pracuje w tym kierunku. Sekcja Rejestracji sił społecznych prowadzona przez p. Olszewską zarejestrowała 216 instytucji, liczących z górą 100,000 członków i wydała 1700 odznak spełnionego obowiązku obywatelskiego. Sekcja Opieki Moralnej i Materjalnej nad żołnierzem zorganizowała stałe dyżury informacyjne na dworcach i prowadzi dział posyłek indywidualnych, zawierających najniezbędniejsze przedmioty codziennego użytku dla żołnierza, które codzień są wysyłane na front.

Rada Nadzorcza i redakcja „Strażnicy”.

Sekcja Propagandy Rady Obrony Stolicy. Mówcy Jednominutowi, kwestarki i kontrolerzy.

 

Świat, 25-09-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.