Wycieczki szkolne

Inspektor szkolny okręgu m. stoł. Warszawy rozesłał do kierowników i kierowniczek elementarnych szkól publicznych miejskich okólnik, który w streszczeniu brzmi, jak następuje:

Z nadchodzącą wiosna, obok zajeć i nauki w izbie szkolnej, jaknajgorecej zaleca się nauczycielstwu prowadzenie lekcji na świeżem powietrza przez systemtyczne, raz w tygodniu (wskazane są poniedziałki lub czwartki), urządzanie szczególnie pieszych wycieczek szkolnych bliższych i dalszych, które wprowadzam do programu szkoły elementarnej, jako pierwszorzędny czynnik wychowawczy w szkole elementarej.

Rozniecając zainteresowanie wśród dziatwy szkolnej do twórczej, samodzielnej pracy na wszystkich polach, wychowując rozumnie zamiłowanych w rzeczach ojczystych obywateli, winny wycieczki szkolne wzbogacać młodzież w niezbędna wiedze o sobie samym, o własnem najbliższem otoczeniu i własnym kraju.

Wycieczki szkolno winny być też skutecznym środkiem walki z chorobami fizycznemi i szerzącem się zepsuciem moralnem, wzmacniając serce, umysł i ciało zbiedzonego dziecka ludu.

Ażeby tym zadaniom odpowiedzieć, akcja wycieczek szkolnych winna się oprzeć na planowej systematyczne i organizacji, doskonałem w szczegółach jej przygotowaniu. Program wycieczek dla poszczególnych zbiorowisk szkolnych winny opracować rady nauczycielskie. Dla ułatwienia nauczycielstwu podjęcia takich prac zorganizowano trzymiesięczny wycieczkowy kurs instruktorski dla tych osób, które same w tym wzglądzie zadeklarowały swój udział, dla ogółu zaś nauczycielstwa wydaję się obowiązującą instrukcje, zawierającą wskazówki ogólne do organizacji wycieczek wraz z regulaminem, instrukcja hygieniczną, informatorem wycieczkowym i bibliograficznym oraz przewodnikami wycieczkowymi.

Skuteczne oddziaływanie wycieczek szkolnych zależne jest z jednej strony od zamiłowania, wytrwałości i zapala nauczycielstwa do tej nowej pracy, z drugiej zaś od jego przygotowania. Chcąc te ostatnie udostępnić szerokiemu ogółowi nauczycielstwa, podjęto starania o wzbogacenie bibliotek szkolnych odpowiedniemi popularnemi dziełkami. Dla tych nauczycieli, którzy zechcą zdobyć szersze podstawy naukowe, od funduszu wycieczkowego wyjednano sumę na utworzenie odpowiedniego księgozbioru przy Muzeum pedagogicznem, przenaczonego dla dalszego samodzielnego dokształcania się nauczycieli.

W sprawie tego księgozbioru zechce nauczycielstwo zwracać się bezpośrednio do kustosza Muzeum pedagogicznego, prof. L. Paczóskiego.

Kurjer Warszawski, 17-04-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.