Żniwo śmierci w Krakowie.

Gruźlica pochtan;a coraz wiecej ofiar.

Biuro statystyczne m. Krakowa ogłasza interesujące zestawienie cyfrowe, dotyczące naturalnego ruchu ludności w Krakowie, które ilustruje wyraźnie zmiany, wywołane w tej dziedzinie przez wojnę. Za podstawę przyjęto pierwsze półrocze 1917 roku, które porównano z paru dawniejszemi

Ilość żywo narodzonych przedstawia się w sposób następujący:

Widzimy więc w latach wojennych bardzo silną redukcyę urodzin, zamiast występującej aż do wojny zwyżki. Zmniejszenie w pierwszem półroczu roku 1916, w porównaniu z ostatniem pólroczcm przedwojennem wynosi 812 proc., czyli prawie jedną trzech. Rok 1917 w porównaniu z rokiem 1916 wykazuje bardzo nieznaczną nadwyżkę urodzin, wynoszącą w pierwszem półroczu 23 osób, która jednak aż nadto tłomaczy się powrotem większej liczby ewekuowanych rodzin.

 

Podajemy dalej cyfry dotyczące śmiertelności w Krakowie w tych samych latach. Cyfry te oczywiście odnoszą się tylko do osób z wśród ludności miejscowej, a nie do obcych, zmarłych zwłaszcza po szpitalach wojskowych.

 

Ilość skonów ludności miejscowej w mieście Krakowie:

Jak wynika z tych cyfr, nastąpił w Krakowie poważmy wzrost śmiertelności. W roku 1914 najwyższa cyfra zmarłych w jednym miesiącu wynosiła 258 (maj), najniższa 187 (luty); w roku 1916 najwyższą cyfrę wykazuje luty, 299 zmarłych, najniższą czerwiec, 233 zmarłych. W r. 1917 zmarło w marcu aż 339 osób, a zaś w miesiącu, wykazującym najniższą śmiertelność, w czerwcu, w każdym razie zmarło 255 osób, to znaczy, że minimum śmiertelności w r. 1917 równem jest prawie intiziznuna śmiertelności w pierwszem półroczu 1914 roku.

 

Jeżeli porównamy cyfry, dotyczące urodzin i śmiertelności z czasu wojny, to zauważymy, że zbliżają się one do siebie. W pierwszym półroczu 1916 roku nadwyżka żywo urodzonych wynosi zaledwie 6 osób, a natomiast w pierwszem półroczu 1917 roku istnieje już wyrażna nadwyżka skonów, wynosząca 52 osób. Ta więc bardzo znaczna przedwojenna nadwyika urodzin nad skonami zamienna się w roku 1918 na równowago tych czynników, by w roku 1917 przeobrazić się w pewną nadwyżkę śmiertelności. Skutkiem wojny ruch naturalny ludności w Krakowie objawia tendencyę do jej zmiejszania

 

Znamienną ilustracyę stosunków wojennych będą stanowiły cyfry fsmicurtelności, wywołanej gruźlicą płuc.

Na tę chorobę zmarło w Krakowie:

 

Widzimy, że w niektórych miesiącach śmiertelność, wywolana tą chorobą, wzrosła z górą dwukrotnie. Na ogól w pierwszem półroczu 1916 roku wynosi ten wzrost w porównaniu z pierwszem półroczom 1914 roku: 52.4 proc., a w roku 1917 wzrost ten wynosi 81.8 proc. Gruźlica płuc pochłania więc coraz więcej ofiar z pośród ludności, której odporność zmniejsza się przez wojnę.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 06-10-1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.