Pierwsze wiadomości o zgonie Henryka Sienkiewicza.

 

Wiadomość o zgonie Henryka Sienkiewicza nadeszła do Krakowa wczoraj koło południa. Pierwszą wiadomość żałobną otrzymał dr. Józef Surzycki, przyjaciel rodziny zmarłego. Bezpośrednio przed tą depeszą nadszedł o g. 11 przed południem z Vevey telegram do córki Henryka Sienkiewicza, mieszkającej w Krakowie u swych krewnych, pp. Janczewskich, a donoszący, te w stanie zdrowia Henryka Sienkiewicza nastąpiło pogorszenie. Telegram ten był widocznie spóźniony.

 

Wieść o zgonie szybko rozbiegła się, wstrząsając do głębi wszystkie serca. Uniwersytet zarządził zaraz wywieszenie czarnej chorągwi na swym gmachu. W ciągu popołudnia Żałobne chorągwie zaczęły się pojawiać na innych gmachach w mieście.

* * *

Pod pierwszem wrażeniem wieści o zgonie Sienkiewicza uderza świadomość faktu, że zgon Jego nastąpił na obczyźnie, zdała od własnej, tak gorąco przez Niego umiłowanej ziemi, że u trumny Jego w ostatnim hołdzie nie będzie mogła stanąć cała Polska.

 

W obecnych warunkach byłoby trudno zająć się sprowadzeniom zwłok do kraju, aby spoczęły we własnej ojczymie. Nie ulega jednak wątpliwości, te ten postulat polskiego pietyzmu dla Sienkiewicza będzie w korzystniejszej chwili opracowany i zrealizowany.

 

Rada miasta Krakowa zbierze się niewątpliwie na żałobne posiedzenie. Nie przesądzając formy, w jakiej Kraków uczci pamięć wielkiego piewcy, chwały narodu, proponujemy, aby miasto już te-raz, nim nadejdzie czas i sposobność postawienia pomnika Sienkiewicza w Krakowie, nazwało Jego imieniem jedną z głównych ulic.

* * *

Prezydyum miasta komunikuje: Z powodu śmierci Henryka Sienkiewicza Prezydyum miasta wysłało kondolencyę rodzinie na ręce wdowy. Na znak żałoby z gmachu Magistratu powiewa czarna chorągiew.

* * *

Współpracownik genewskiego „Journalu" miał w Vevey wywiad u Henryka Sienkiewicza, z którego interesujące podaje szczegóły Na zapytania jego co do obecnego położenia Polski i jej nadziei na przyszłość wielki nasz pisarz wyraził się mniejwięcej w następujący sposób:

 

Jeśli chwila obecna nakazuje nieść pomoc materyalną — to nie wolno jednak sądzić, teśmy zapomnieli o wielkiej sprawie Polski. Przekonani jesteśmy, że wojna dzisiejsza udzieli nam na koniec tak upragnionej wolności; swobodny rozwój narodowy Polaków pod rządami polskimi stał się koniecznością dla Europy. Jesteśmy narodem liczącym 25 milionów głów, najczystszą rasą słowiańską; my Polacy ze wszystkich Słowian najwięcej mamy krwi słowiańskiej w żyłach naszych. Nasza kultura jest, najstarszą: Wszechnica założona przez Kazimierza Wielkiego w 1364 r. była pierwszym uniwerstitetem słowiańskim w Europie. My Polacy byliśmy przez długie przedmurzem chrześcijaństwa wobec Wschodu. Bogate posiadamy piśmiennictwo, szczytną przeszłość, a dążności nasze narodowe są szlachetne i uprawnione.

* * *

Wspominając o owym knamiennym wywiadzie francuskiego dziennikarza u Henryka Sienkiewicza przypominamy treść telegramu, który onegdaj jedyni w całej prasie polskiej podaliśmy do wiadomości. Telegram mówił o stanie zdrowia Wielkiego Pisarza w sposób, który zaniepokoił Silnie polską opinię. Brzmiał on następująco.

 

Henryk Sienkiewicza, słynny pisarz polski, przebywa obecnie vr Vevey, w hotelu du Lac. Prośbie mojej o wstawiedzenie zdania o świeżo ogłoszonem wskrzeszeniu państwa polskiego Sienkiewicz nie mógł zadość uczynić, przed kilku bowiem dniami tak zachorował, iż z polecenia kejarza nie opuszcza łóżka i musi się bardzo oszczędzać".

 

Była to niestety o Mistrzu słowa polskiego wiadomość ostatnia.

 

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 18-11-1916

 

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.