Ważne zmiany w prawie rodzinnem i spadkowem.

Rozporządzeniem cesarskim ogłoszonem onegdaj w „Wiener Zeitung", weszły w życie ważne zmiany w postanowieniach

 

Prawa osobistego, rodzinnego i spadkowego.

Zmiany te zostały już swego czasu uchwalona przez izbą panów, według projektu Ungera; obecna wojna przyspieszyła tylko ich ogłoszenie i nadanie im mocy obowiązującej, co powitać należy z wielkiem uznaniem.

 

Bo tendeneya nowej ustawy jest postępowa i humanitarna. Nowe postanowienia rozszerzają prawa kobiet, przedewszystkiem matek i wdów, zabezpieczają prawa dzieci nieślubnych i znoszą różne przestarzałości istniejące w naszem ustawodawstwie. I tak n. p. usunięto postanowienie, odmawiające kobietom prawa stawania, jako świadkowie, przy pewnych dokumentach (zwłaszcza testamentach), oraz przy innych czynnościach prawnych. Dalej rozszerzono zakres działania sędziego opiekuńczego. Sędzia ma prawo interweniować między rodzicami a dziećmi także wtedy, gdy ojciec przez swoje zachowanie się naraża, moralność dzieci. Powiększono też kompetencyą sądów nad przydzielaniem dzieci przy rozwodach.

 

 

Rozszerzenie praw dzieci nieślubnych.

Dla zabezpieczenia prawnego nieślubnych dzieci postanowiono następujące zmiany: Uznawanie przynależności do rodziny matczynej, nadawanie nazwiska przez męża matki, zabezpieczenie kosztów choroby i pierwszego utrzymania matki dziecka jeszcze przed powiciem, w końcu przywileje dla dzieci nieprawnych wychowanych w domu ojca po tegoż śmierci. Dalsze zmiany dotyczą praw spadkowych dla nieślubnych dzieci. Skreślono postanowienie: „Nieślubne dzieci są wogóle wykluczone od praw rodziny i krewnych". Dziecko takie należy do rodziny matczynej. Skutkiem tego jest zezwolenie na subsydyarne pretensye do utrzymania wobec dziadków ze strony matki.

 

Jak humanitarną i postępową jest tendencya całej noweli, wynika n. p. z postanowienia o nadawaniu nieślubnemu dziecku nazwiska przez męża matki. Dotychczas często się zdarzało, że mąż matki, przyjmując jej dziecko nieślubne do domu, zapewniał mu dobrodziejstwa uporządkowanego pożycia rodzinnego, ale różnica nazwisk zdradzała przed opinią publiczną nieślubne pochodzenie dziecka. Ten szkropul omijano nieraz w ten sposób, że mąż matki, wbrew prawdzie, z litości podawał się za nieślubnego ojca tego dziecka, przez co wywoływano pozór, jakoby to dziecko później przez ślub uzyskało legalność. Mogło to nieraz zaciemniać właściwy stan rodziny, a nawet doprowadzać do pokrzywdzenia dziecka. Nadawanie nazwiska dziecku otwiera teraz pod tym względem prostą drogę Tego oddziaływanie nie idzie dalej niż cel. Dziecko pozostaje nieślubnem, otrzymuje tylko nazwisko ojca, który je wychowuje, natomiast nie mienia to w niczem między temi dwiema osobami ich stosunku pod względem prawa rodzinnego.

 

Opieka kobiet i „rady opiekuńcze”

Dalej zarządzano ogólne dopuszcznie kobiet do wykonywania opieki i kurateli. Obowiązek objęcia opieki przypada jednak, jak dotychczas, tylko matce i babce. Nieślubna matka nie ma ustawowego pierwszeństwa do wykonywania opiekuństwa nad swojem dzieckiem. Nowela zarządza też tworzenie z urzędu rad opiekuńczych. Rada taka jest pomyślaną jako władza z łona zarządu gminnego, ma ona sprawować czynności dotychczas wykonywane przez naczelnictwa gmin w zakresie opieki nad sierotami. Będzie się składała z zastępców gminy, kościoła i szkoły, tudzież członków, mianowanych przez sąd. Członkowie rady mianowani są na 5 lat i mają tutuł „radców sierocych" (Waisenrat). Rozporządzenie zawiera dalej prawnoprywatne postanowienia co do opieki zakładowej i uwzględnia w końcu wzajemne stosunki między prawem osobistem i rodzinnem a prawem spadkowem.

 

Zmiany w prawie spadkowym.

Zmiany w ustawowym porządku spadkowym dadzą się w ten sposób streścić, że prawo spadkowe ślubnych krewnych ograniczono do bliższych linij, a rozszerzono prawo spadkowe nieślubnego dziecka w rodzinie matczynej, tudzież prawo spadkowe wdowy, lub wdowca po zmarłym małżonku. Pozostały wdowiec łub wdowa otrzymuje obok dzieci spodkodawcy czwartą część spadku na własność, zaś obok jego rodziców połowę. Małżonek idzie w porządku prawnym przed bocznymi krewnymi z Unii dziadków, oraz przed pradziadkami. Pozostający małżonek (-nka) nie ma za to prawa do t. zw. zachowku (Pflichtteil), ale w razie koniecznym, jeżeli nie zawarł nowego małżeństwa, należy mu się ze środków spadku tak jak dotychczas brakujące przyzwoite utrzymanie. Małżonek rozwiedziony z własnej winy traci wszystkie prawa do spadku, nawet wtedy, gdy rozwód lub seperacya nie były przeprowadzone, ale gdy druga połowa już wniosła odnośną skargę, a sąd się do niej przychylił.

 

Kiedy się jest uznanym za zmarłego?

Wreszcie wprowadzono zmianę w postanowieniach o ogłoszeniu czyjeś śmierci.

 

Do uznania kogoś za zmarłego wystarczy, jeżeli od narodzenia zaginionego minęło 70 —względnie 30 lat, a brak wiadomości trwa w pierwszym wypadku 5, w drugim 10 lat. Termin zaginienia oblicza się od końca roku, w którym była jeszcze ostatnia wiadomość o zaginionym, albo w którym ukończono wojnę.

* * *

Równocześnie z powyższem rozporządzeniem cesarskiem, wprowadzającem wżycie zmiany w prawie rodzinnem i spadkowem, została ogłoszona nowa ustawa

 

przeciw lichwie.

Prawo cywilne i karne zajmowały się dotychczas lichwą kredytową. Ale nowa ustawa uznaje każdy układ lichwiarski za nieważny i godzi przez, to w lichwę rzeczową. Według nowego prawa wystarczy do zaistnienia lichwy, jeżeli świadczenie i przeciwświadczenie (Leistung und Gegenleistung) stoją do siebie w jaskrawo nieodpowiednim stosunku. Upadł dalej wyjątek, że zarzut lichwy nie stosuje się do interesów handlowych między kupcami, albowiem właśnie obrót kupiecki, oparty na kredycie, daje wiele sposobności do wyzysku.

 

Zarówno lichwa kredytowa jak rzeczowa będą w przyszłości karane, jakkolwiek rzeczowa tylko wtedy, gdy jest uprawiana zawodowo. Odpadł też dawny przepis prawny, że lichwiarz staje się bezkarnym przez „czynną skruchę”, tj. gdy zwróci szkodę. Kary obostrzono. Zawodowy lichwiarz, który skrzywił większą liczbę osób, będzie karany więzieniem, jak za zbrodnię, od 1 do 5 lat. Prócz tego mogą być nałożone kary pieniężne aż do wysokości 20.000 kor.

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.