O sporcie i jego organizacji.

4. Światowa organizacja sportu.

Jedne gałęzie sportu, jak n. p. gra w plikę nożną z natury wymagają połączenia się pewnej ilość osób w drużynę sportową, inne znowu wymagają stowarzyszenia się w celu utrzymywania boisk sportowych, torów łyżwiarskich, lokalu i t. p. Widzimy zatem, że chcący uprawiać sport muszą się łączyć w specjalne towarzystwa, które by im to ułatwiały, _i które poma-gały by swym członkom w uprawianiu sportu. Mają one zatem na celu utrzymywanie boisk sportowych, torów, przystani wioślarskich, lokalu, naukę sportu, przestrzeganie jego zasad, organizację zawodów, wypożyczanie przyrządów, propagandę i t. p. Towarzystwa sportowe są rozmaite -- jedne obejmują większą ilość sportów, łącząc n. p. piłkę nożną, lekką atletykę, pływanie, narciarstwo i t. p., inne zaś służą wyłącznie tylko jednej gałęzi sportu, n p. wioślarskie, kolarskie, wyścigów konnych, łyżwiarskie, narciarskie i. p.

 

Towarzystwa sportowe rozwinęły się dopiero w XIX wieku a wzorem ich organizacji stała się Anglia i kraje skandynawskie, gdzie widząc w rozwoju sportu ważny wynik wychowania fizycznego, już od stu lat władze państwowe nie szczędzą poparcia moralnego ani finansowego dla rozwoju sportu, i gdzie też dzięki temu stanął on niezmiernie wysoko.

 

Jak jednostka, uprawiająca sport stać się musi członkiem jakiegoś towarzystwa sportowego, tak też znowu towarzystwa muszą przystąpić do związku towarzystw dużej gałęzi sportu. Związki takie istnieją w każdem państwie cywilizowanem — wszędzie istnieją zatem państwowe związki towarzystw piłki nożnej, wioślarskich, kolarskich, narciarskich, atletycznych i t. p. Mają one na celu rozciąganie kontroli nad działalnością poszczególnych towarzystw w kierunku przestrzegania czystości życia sportowego, urządzanie zawodów o mistrzowstwo państwowe w danej gałęzi sportu, reprezentacja wobec innych gałęzi sportu i wobec zagranicy, oznaczanie rekordów, współudział z władzami państwowemi i t. d. pracy nad rozwojem sportu, a wreszczcie propaganda słowem i pismem. Towarzystwa sportowe są zmuszone do należenia do związków państwowych tem, że tylko z towarzystwami należącemi do związku można rozgrywać zawody tak w kraju, jak i zagranicą, tylko ich członkowie mogą być dopuszczani do mistrzowstw i zawodów.

 

Towarzystwa niezwiązkowe są udem całkowicie bojkotowane.

 

Jest to specjalnie niewygodne w kratach niejednolitych pod względem narodowym, gdzie towarzystwa sportowe mniejszości narodowych nie chcąc ze względów politycznych należyć do związków państwowych (n. p. Czesi w dawnej Austrji, Francuzi w Alzacji), są trzymane poza nawiasem organizacji sportowej, i zmuszone do obracania się we własnem kółku.

 

Przepisy międzynarodowe bowiem nie uznają związków zawodowych sportowej, ale jedynie związki państwowe. Narody zatem pozbawione niepodległości nie mogą jako takie występować też w międzynarodowej organizacji sportowych. Natomiast państwowe związki sportowe mogą tworzyć także państwa na pół udzielne n. p. kolonje angielskie, dawna Finlandja.

 

W kilku państwach związki towarzystw poszczególnych gałęzi sportu łączą się w obejmujący wszystkie towarzystwa sportowe danego państwa, ogólny związek sportowy. Istnieje on n. p. w Szwecji, a ma na celu kierownictwo całokształtem życia sportowego danego państwa.

 

(C d. n.)

Dr. Mieczysław Orłowicz.

 

Żołnierz Polski, 24-01-1920

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których część może być już zapisanych w folderze przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zbieranie danych o użytkownikach 

Serwis informacyjny 100lattemu.pl zbiera dane osobowe tylko tych użytkowników, którzy się zarejestrowali. Użytkownik, który rejestruje się na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 100lattemu.pl w celach statystycznych i marketingowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 Ustawy o Ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.

 

Zbieranie danych statystycznych

Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w serwisie 100lattemu.pl najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 100lattemu.pl będzie również przeprowadzał ankiety, mające na celu lepsze poznanie jego użytkowników oraz ich oczekiwań co do zawartości serwisu. Dane statystyczne o użytkownikach i ich preferencjach mogą być udostępniane osobom trzecim tylko w formie zagregowanej uniemożliwiającej identyfikację pojedynczej osoby.